Ahat ilī. Siostra bogów - Aleksander Nowak

Najnowsze dzieło operowe kompozytora zostało napisane do libretta Olgi Tokarczuk i zaprezentowane publiczności podczas festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie we wrześniu 2018 roku. Prawykonanie przygotowali: od strony inscenizacyjnej Pia Partum, od strony muzycznej Marek Moś. W prawykonaniu wzięli udział wybitni śpiewacy, Chór Polskiego Radia w Krakowie oraz AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Sceniczna wersja kompozycji została zarejestrowana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Krakowskie Biuro Festiwalowe.