Duchnowski, Cezary

urodzony w 1971 w Elblągu, kompozytor i pianista. Studiował kompozycję w klasie Leszka Wisłockiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Był jednym z inicjatorów powstania Studia Kompozycji Komputerowej na wrocławskiej uczelni, na której obecnie wykłada m.in. kompozycję i realizację muzyki komputerowej. Znalazł się w gronie stypendystów Fundacji Przyjaciół Warszawskiej Jesieni, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Sti ung des SWR we Fryburgu Bryzgowijskim oraz Fundacji im. Ernsta von Siemensa w Monachium. Jest laureatem wielu nagród, w tym Międzynarodowej Trybuny Muzyki Elektroakustycznej w Rzymie (2003) oraz Konkursu Wykonawstwa Muzyki Współczesnej „Gaudeamus” w Holandii (2005). 

Cezary Duchnowski komponuje utwory kameralne i symfoniczne. Jest twórcą projektów multimedialnych, interaktywnych projektów improwizowanych i okołomuzycznych. Od wielu lat skupia się na twórczoścí elektroakustycznej. Wraz z Agatą Zubel tworzy duet ElettroVoce, realizując projekty na głos i elektronikę. Jest wielkim orędownikiem muzyki improwizowanej. Chętnie współpracuje z muzykami jazzowymi, a także innymi artystami, których pasją jest kreowanie muzyki na żywo. Wraz z Pawłem Hendrichem i Sławomirem Kupczakiem powołał do życia grupę Phonos ek Mechanes. W jej ramach uprawia szczególny rodzaj elektronicznej muzyki improwizowanej – human-electronics, gdzie komputery kontrolowane są przez instrumenty akustyczne. „Muzyka elektroakustyczna jest wyjątkowym polem do penetracji pierwotnych własności muzyki – mówi Duchnowski. – Oprócz zakomponowania dźwiękiem określonej czasoprzestrzeni można tu «komponować» same instrumenty. Taka sytuacja pozwala obcować z istotą muzyki. Pozwala kształtować jej punkt wyjścia i zarazem conditio sine qua non – brzmienie, które samo w sobie ma charakter indywidualny. To ono stanowi nierozdzielną substancję, z której składa się muzyczny byt, jest – jak monada Leibniza – zamkniętym kosmosem”. 

Wybrane utwory: Ovinu Malkeinu na taśmę (2000), Ludus na orkiestrę symfoniczną (2000), monada 1 na akordeon i dwoje skrzypiec (2001), Sekwencje, spektakl audiowizualny (2001), Postęp na sopran i elektronikę (2001), Początek. Audycja 1 na recytatora i elektronikę (2001), Wyczochraczone na komputer (2002), Trawy rozczochrane na głos i komputer (2002), Triadyna orkiestrę smyczkową i elektronikę (2002), Cel. Audycja 2 na lektora i elektronikę (2002), monada 2 na głos, trąbkę i komputer (2003), Meloodia for Arvo Pärt na cztery głosy męskie i taśmę (2003), monada 3 na głos, fortepian i komputer (2003), monada 4 na Barona, Wojtasika i komputer (2003), Rzeczywistość na rozciągniętych szelkach z okna na klarnet, puzon, fortepian, wiolonczelę i elektronikę (2004, wersja na dwa fortepiany, orkiestrę smyczkową i elektronikę – 2008), Niewieżowcena orkiestrę smyczkową i komputer (2004), 10 1, 8 2, 6 3, 4 4 na kwartet smyczkowy (2005), Brama na orkiestrę symfoniczną i komputer (2005), Broda na wiolonczelę i komputer (2005), Ogród Marty, opera kameralna na głos żeński, aktora, media elektroniczne i instrumenty do libretta Piotra Jaska (2006), Sweter. Audycja 3 na lektora i elektronikę (2008), Cello_net na oktet wiolonczelowy (2009), Głosy miasta na orkiestrę symfoniczną, chóry i komputer (2009), Rzut kości na trzy komputery (2009), Stazione Termini, muzyka do spektaklu Wrocławskiego Teatru Pantomimy (2010), 1 5 1, 2 4 2, 3 3 3 na skrzypce, wiolonczelę i elektronikę (2011), Crossfade na akordeon, wiolonczelę i elektronikę (2011), na grupy instrumentów i elektronikę (2012), Fere Vetus Canticum na głos i akordeon (2012), Koniec poezji na głos, wiolonczelę elektryczną, orkiestrę i elektronikę (2012), acc++ca na akordeon i komputer (2012), Kamień – rzeka – rytm na cztery viole da gamba i elektronikę (2013), Muzyka form przestrzennych na głos, wiolonczelę, smyczki i elektronikę (2013), Parallels na fortepian, keyboard midi, perkusję i wiolonczelę (2014), Drone Music na instrumenty i elektronikę (2014), Symfonia zbiorów na grupy instrumentów i elektronikę (2015), Sequenza I. Etiuda na drugie uderzenie w talerz na talerz i komputer (2016), Bal wiosennej pełni na instrumenty i elektronikę (2017), cROSSFAdE 2 na akordeon, altówkę i elektronikę (2017), Przedtakt (z Rafałem Augustynem, 2018); muzyka teatralna i filmowa.