Błaszczyk, Bolesław

muzykolog, publicysta, wiolonczelista muzycznego kabaretu Grupa MoCarta. Popularyzator osiągnięć Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Bada obecnie twórczość Andrzeja Bieżana i Bohdana Mazurka, Współpracuje z niezależnymi wydawnictwami fonograficznymi, produkuje późne kompozycje Eugeniusza Rudnika. Wyreżyserował dla TVP poświęcony Rudnikowi dokument pt. Gieniu, Ratuj! (2008). Jako improwizator, uczestnik Intuition Orchestra występował m.in. z Grażyną Auguścik, Zdzisławem Piernikiem, Marcinem Krzyżanowskim, a także z Tadeuszem Sudnikiem i Włodzimierzem Kiniorskim. Aranżował i komponował od lat. 80-tych dla grup Legendarne Ząbki, 997, Sernik Zamordowany Wkrótce Nielegalny, Dezerter, Kryzys, Świetliki. W latach 2008-13 z Maciejem Łabudzkim prowadził biuro/galerię Otwock. Na zamówienie Museum of Modern Art w Nowym Jorku opracował bibliografię Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.