KWARTET DIOTIMA

został założony w roku 1996 przez absolwentów Conservatoire National Supérieur de Musique w Paryżu. Nazwa odzwierciedla podwójną tożsamość zespołu: "Diotima" jest odniesieniem do niemieckiego romantyzmu - Friedrich Hölderlin w powieści Hyperion nadał to imię miłości swego życia; zarazem słowo to jest aluzją do muzyki naszych czasów i przywołuje utwór Luigiego Nona Fragmente-Stille, an Diotima.

Zespół miał zaszczyt współpracować z wybitnymi współczesnymi kompozytorami, jak Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough i Toshio Hosokawa, zamawiał także utwory u wielu twórców, jak Tristan Murail, Alberto Posadas, Gérard Pesson, Rebecca Saunders i Pascal Dusapin. Choć poświęca się wykonywaniu muzyki współczesnej, nie ogranicza się do niej. Umieszczając w programach koncertów dzieła klasyczne obok muzyki tworzonej dziś, proponuje świeże spojrzenie na twórczość wielkich kompozytorów, zwłaszcza Bartóka, Debussy'ego i Ravela, na późne kwartety Schuberta i Beethovena, dzieła kompozytorów szkoły wiedeńskiej czy Janáčka.

Kwartet Diotima występował w wielu krajach i na wszystkich ważniejszych europejskich festiwalach oraz w ramach serii koncertowych, m.in. w Berlińskiej Filharmonii, berlińskim i wiedeńskim Konzerthausie, Reina So a w Madrycie, Cité de la musique w Paryżu, Wigmore Hall i South Bank Centre w Londynie. Często koncertuje w Stanach Zjednoczonych, w Azji i w Ameryce Południowej. W latach 2012-16 muzycy zespołu byli rezydentami w paryskim Théâtre des Bouffes.

Interpretacje Kwartetu Diotima zdobyły uznanie mediów w wielu krajach: w Niemczech za wykonanie Koncertu na kwartet i orkiestrę Schönberga, w Hiszpanii i we Francji, gdzie ich nagrania zdobyły pięć nagród Diapason d'Or, w tym dwie Diapason d'Or roku - w 2004 za nagranie utworów Lachenmanna i Nona oraz w 2011 za nagrania utworów kompozytorów amerykańskich (m.in. Crumba, Reicha i Barbera).

Uznanie krytyki i słuchaczy dla albumu z kwartetami George'a Onslowa, wydanego w 2009 przez Naïve (w tym Diapason d'Or oraz Wydarzenie Miesiąca w Diapason Excepcional magazynu "Scherzo"), umocniło długą i pełną sukcesów współpracę zespołu z wytwórnią. Na zaproszenie wytwórni Megadisc w 2015 Kwartet Diotima dokonał nagrania zrewidowanej wersji Livre pour quatuor Pierre'a Bouleza, które otrzymało ocenę ffff magazynu "Télérama" oraz nagrodę Choc de l'année magazynu "Classica". W 2016 w celu uczczenia 20-lecia istnienia kwartetu wydane zostały dwa nagrania: album z muzyką kompozytorów szkoły wiedeńskiej oraz pierwsza płyta z serii portretów współczesnych kompozytorów z muzyką Miroslava Srnki (następna, przygotowana we współpracy z WDR Kultur, poświęcona będzie twórczości Gérarda Pessona).

Ostatni sezon był bogaty w takie wydarzenia z udziałem kwartetu, jak wykonanie cyklu utworów Beethovena, Schönberga i Bouleza na festiwalu Wien Modern, koncerty z prezentacją nowego kwartetu smyczkowego Enno Poppego (Hudders eld Contemporary Music Festival, November Music w 's-Hertogenbosch, Transit Festival w Leuven, Festival d'Automne w Paryżu), wykonanie wszystkich kwartetów Bartóka w czasie jednego koncertu w éâtre des Bou es du Nord w Paryżu oraz cztery międzynarodowe tournée (Ameryka Południowa, Japonia i Stany Zjednoczone). W styczniu 2017 w Wissenschaftskolleg w Berlinie Kwartet Diotima współpracował z Alberto Posadasem.

Sponsorem Kwartetu Diotima jest DRAC (Direction Régionale des A aires Culturelles) oraz Région Centre-Val de Loire. Regularnego wsparcia udzielają mu także Institut Français, Spedidam, Musique Nouvelle en Liberté, Fonds pour la Création Musicale, Adami oraz mecenasi prywatni.