Wołek, Krzysztof

ur. w 1976 w Bytomiu, jest kompozytorem, improwizatorem oraz twórcą instalacji multimedialnych. Jest zaangażowany w promocję współczesnej muzyki akustycznej, elektroakustycznej i sztuki multimedialnej. Jego interdyscyplinarne zainteresowania doprowadziły do organizacji dorocznych koncertów i projektów, w których biorą udział oprócz muzyków również artyści wizualni i tancerze. Krzysztof Wołek jest profesorem kompozycji i dyrektorem Studia Muzyki Elektronicznej na University of Louisville. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz w Królewskim Konserwatorium w Hadze. W 2007 ukończył studia doktoranckie w zakresie kompozycji i muzyki komputerowej na University of Chicago. Otrzymywał zamówienia m.in. od takich instytucji, jak festiwal Warszawska Jesień, Ernst von Siemens Stiftung czy SCI/ASCAP, granty i stypendia z University of Chicago i University of Louisville oraz stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskał szereg nagród i wyróżnień, między innymi w Concours International de Musique et d'Art Sonore Électroacoustiques w Bourges w 2007 roku (za Mobile Variations). Jego twórczość obejmuje szerokie spektrum prac: od czysto akustycznych utworów muzycznych, poprzez muzykę elektroakustyczną improwizowaną, po różnorodne formy instalacji i prace z pogranicza sztuk multimedialnych. Jego utwory i projekty były przedstawiane na międzynarodowych festiwalach muzyki i sztuki współczesnej w Europie, Ameryce Północnej i w Azji.