SPÓŁDZIELNIA MUZYCZNA CONTEMPORARY ENSEMBLE

w 2014 roku grupa krakowskich muzyków, występujących razem między innymi w projekcie European Workshop for Contemporary Music, uczestniczyła w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie w programie dla młodych ansambli. Narodziła się wtedy myśl, by owocną współpracę kontynuować w formie stałego zespołu. Gruntem była wspólna chęć eksploracji muzyki współczesnej we wszelkich przejawach gatunkowych, z różnych okresów i z różnych kultur muzycznych. Ponadto celem stało się wykonywanie takiej muzyki i w takiej formie, która pozwoli rozwinąć się zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom.

Pragniemy reinterpretować muzykę już odkrytą i ugruntowaną, odkrywać tę, która wciąż oczekuje na odsłonięcie, i współtworzyć nową, aktualną. Gramy szeroko pojmowaną kameralistykę, od utworów solowych po skład typu sinfonietta. Dążąc do zespolenia naszych osobowości w nową całość, pracujemy na zasadach równoprawnego partnerstwa, inspirując się nawzajem. Stąd też nasza nazwa - Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble. Spółdzielnia to zbiór indywidualności artystycznych. W ramach indywidualnej aktywności koncertujemy jako soliści, formujemy zespoły kameralne, występujemy w orkiestrach symfonicznych. Aktywność ta nie kończy się jednak na wykonawstwie, część z nas prowadzi działalność naukową, zajmuje się kompozycją, produkcją muzyczną i organizacją wydarzeń artystycznych. Każdy z członków zespołu gromadzi przy tym bezcenne indywidualne doświadczenia związane z różnymi gałęziami muzyki współczesnej, klasycznej, dawnej, rozrywkowej oraz etnicznej. Z tej wszechstronności bierze się nasza otwartość na nowatorskie pomysły i rozwiązania artystyczne. Pierwszorzędne znaczenie w doborze repertuaru mają dla nas indywidualizm, różnorodność i świeżość, a w wykonawstwie - zrozumienie idei muzycznych i estetycznych oraz otwartość i muzykalność poparte warsztatem technicznym. Staramy się także animować powstawanie nowych kompozycji.

Jeszcze jako członkowie European Workshop for Contemporary Music mieliśmy zaszczyt dzielić scenę z muzykami reprezentującymi takie grupy, jak Ensemble Modern i Ensemble Garage. Wiele zawdzięczamy również dyrygentowi prowadzącemu EWCM, którym jest Rüdiger Bohn. W ciągu przeszło roku niezależnej działalności zespołu troje spośród jego członków - Barbara Borowicz, Gabriela Biel i Bartosz Sałdan - współpracowało z Helmutem Lachenmannem przy wykonaniu jego Trio Fluido w ramach festiwalu Brand New Music w Katowicach. Pośród najistotniejszych festiwali, w których Spółdzielnia brała udział, są Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Audio Art, Musica Moderna, aXes - Triduum Muzyki Nowej. W ramach Warszawskiej Jesieni 2016 dokonaliśmy polskiej premiery scenicznej wersji opery Salvatore'a Sciarrina Luci mie traditrici, koprodukowanej przez Warszawską Operę Kameralną.

Chcemy działać i rozwijać się wielopłaszczyznowo. Z tego względu programy koncertów od samego początku były dość zróżnicowane: obejmowały muzykę polską i zagraniczną, solową i kameralną, kompozytorów starszych i najmłodszego pokolenia, również muzykę zazwyczaj niewykonywaną w naszym kraju. Swego rodzaju katalizatorem był koncert w grudniu 2015 roku poświęcony w całości multimedialnym utworom Piotra Peszata. Kompozycje z pogranicza muzyki i performansu, angażujące umiejętności multiinstrumentalne czy postinstrumentalne na równi z aktorskimi, otworzyły przed Spółdzielnią zupełnie nową perspektywę. To wyjątkowe doświadczenie jest dla nas niezmiernie ważne i niewątpliwie wpływa na kierunek rozwoju zespołu i kreowania szerzej rozpoznawalnej tożsamości Spółdzielni Muzycznej.