Marelli, Michele

wirtuoz gry na basethornie o międzynarodowej sławie, studiował grę na klarnecie w Conservatorio di Musica Antonio Vivaldi w Alessandrii pod kierunkiem Giacoma Soave, uzyskując dyplom z wyróżnieniem summa cum laude. Na uniwersytecie w Turynie obronił pracę o Stockhausenie. Kontynuował edukację muzyczną w Anglii u Alana Hackera, w Niemczech u Suzanne Stephens, a także we Francji u Alaina Damiensa. W Turynie i Mediolanie studiował kompozycję i muzykę elektroniczną.

Jako osiemnastolatek poznał Karlheinza Stockhausena; został solistą jego zespołu i w ciągu ponad dziesięcioletniej współpracy z kompozytorem korzystał z jego wskazówek, zwłaszcza przygotowując prawykonania jego dzieł. Nagrał trzy płyty z cyklu Stockhausen Complete Edition. To właśnie Stockhausen nakłonił Marellego, by poświęcił się grze na basethornie.

W październiku 2014 Marelli otrzymał (obok kompozytora Salvatore'a Sciarrina) prestiżową nagrodę "Una vita nella musica giovani". Był sześciokrotnym zwycięzcą nagrody Fundacji Muzycznej Stockhausena, zdobył również I nagrodę Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2004) i Konkursu Klarnetowego Valentina Bucchiego w Rzymie (2007), ponadto uzyskał Honorary Logos Award w Belgii (2000), stypendium stowarzyszenia DESONO (od 2001 do 2005), nagrodę Master dei Talenti Musicali, przyznawaną przez Fondazione CRT (2006), a Confindustria Italiana obdarzyła go nagrodą Prometheus. Marelli jest obecnie profesorem gry na klarnecie w Conservatorio Francesco Cilea w Reggio Calabria i profesorem muzyki kameralnej w Konserwatorium w Sassari.

Podczas Donaueschinger Musiktage dokonał prawykonania dedykowanego mu koncertu na ampli kowany basethorn i orkiestrę Marca Stroppy Let me sing into your ear. Orkiestrą Hilversum dyrygował Peter Eötvös. Wykonanie zostało następnie zarejestrowane dla wytwórni Neos.

Brał udział w nowej produkcji szwajcarskiego reżysera Christopha Marthalera Letzte Tage: ein Vorabend na Wiener Festwochen i na Festival d'Automne à Paris. Od dziesiątego roku życia używa stroików i ustników Vandoren; obecnie jest związany z tą francuską marką.