Donato, François

początkowo samouk, następnie pogłębiał wiedzę muzyczną na Uniwersytecie w Pau, Akademii w Gennevilliers oraz Konserwatorium w Lyonie. W latach 1991-2005 był odpowiedzialny za produkcje muzyczne Groupe de Recherches Musicales. Obecnie mieszka w Tuluzie, gdzie jest koordynatorem technicznym kolektywu kompozytorskiego éOle. W latach 2007-12 wykładał na Wydziale Sztuk Plastycznych i Dekoracyjnych na Uniwersytecie Toulouse II - Le Mirail.

Tworzy przede wszystkim muzykę akuzmatyczną, otrzymał zamówienia m.in. od Groupe de Recherches Musicales, DAAD, francuskiego ministerstwa kultury. Był stypendystą DAAD w latach 1999-2000. Współpracował z wieloma zespołami tańca i teatru, takimi jak Pal Frenak, Coda Norma, Hypothèse Théâtre. Od 2011 współpracuje z kompozytorem Hervém Birolinim, a od 2015 roku wraz z artystą wizualnym Golnazem Behrouznią rozwija interaktywne dzieło audiowizualne Lumina Fiction, zaprezentowane na kilku festiwalach sztuki cyfrowej.