Bojanowicz, Magdalena

uczyła się najpierw u Andrzeja Orkisza, a w 2010 ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie wiolonczeli Andrzeja Bauera. Obecnie kontynuuje edukację na studiach II stopnia.

Swoje umiejętności doskonaliła na kursach w Brukseli, Salzburgu, Pineswangu (Austria) i Kronbergu (Niemcy), gdzie pracowała pod okiem takich autorytetów w dziedzinie gry na wiolonczeli, jak Julius Berger, Philippe Muller, Claus Reichardt, Victoria Yagling, Kazimierz Michalik czy Arto Noras.

Była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2001- 08) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czterokrotnie). Uczestniczyła w spotkaniu "Mój talent dla Polski", zorganizowanym przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (2006). Występowała jako solistka m.in. z orkiestrami Filharmonii Narodowej, Rzeszowskiej, Zielonogórskiej, Łódzkiej i Dolnośląskiej pod batutą takich dyrygentów, jak Tadeusz Wojciechowski, Jerzy Kosek, Michał Nesterowicz oraz Paweł Przytocki.

Jest laureatką I Nagrody w VI Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla młodych wykonawców (2005), a także nagród w konkursach wiolonczelowych w Liezen (Austria 2006, I nagroda), im. Beethovena w Hradcu (Czechy 2010, II nagroda) oraz w Międzynarodowym Konkursie im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (2011, II nagroda i dwie nagrody specjalne). Zdobyła także III Nagrodę w I Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (2008). Była również pół finalistką Konkursu im. Gaspara Cassadó w Tokio (2009) oraz Konkursu im. dr. L. Sigalla w Chile (2011).

Artystka współtworzy warszawską grupę Cellonet, prowadzoną przez Andrzeja Bauera.