Zheng, Yang

jest obecnie studentką trzeciego roku Centralnego Konserwatorium Muzyki w Pekinie w klasie gry na szeng. Naukę muzyki rozpoczęła w wieku czterech lat, na szeng zaczęła grać, mając lat osiem. Licencjat w grze na tym instrumencie uzyskała w 2010 pod kierunkiem profesora Yang Shou Cheng. Dalsze studia podjęła w 2014 po uzyskaniu najlepszych wyników na egzaminach wstępnych.

Yang Zheng jest instrumentalistką o dużym doświadczeniu, m.in. prowadziła sekcję szeng w Orkiestrze Muzyki Chińskiej Centralnego Konserwatorium Muzycznego. Występowała w wielu krajach, w tym w Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie, propagując utwory napisane na swój instrument i organizując warsztaty gry na nim. Obecnie współpracuje z zespołem De Yin oraz z Young Ensemble, którego jest założycielką. Z zespołem tym propaguje muzykę współczesną i organizuje wiele koncertów. Dokonała prawykonań oraz nagrała wiele utworów na szeng. Brała też udział w takich wydarzeniach, jak IV Tydzień Muzyki Chińskiej na Instrumenty Dęte, Koncert Najlepszych Studentów Centralnego Konserwatorium Muzyki czy uroczysty finał Gotlandzkiego Festiwalu Muzycznego w Szwecji.

Wśród nagród, jakie zdobyła, należy wymienić główną nagrodę na Konkursie Chińskiej Muzyki Ludowej w 2013, nagrodę na V Narodowym Młodzieżowym Konkursie Gry na Instrumentach Chińskich (w kategorii zespołów muzyki chińskiej) w 2014 (oba konkursy zorganizowane przez chińskie Ministerstwo Kultury), złoty medal na Hong Fu Cup (Międzynarodowy Festiwal Kultury w Chinach) w trzech kategoriach: tradycyjnej gry na szeng, zespołu szeng oraz szeng sopranowego.