Krzyżanowski, Marcin

wiolonczelista, kompozytor, performer, teoretyk nowej sztuki. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli Leona Soleckiego. Pobierał prywatne lekcje kompozycji u Bogusława Schaeffera. Współpracował z performerami i realizował projekty z pogranicza sztuk wizualnych i dźwiękowych. Realizował autorskie projekty telewizyjne poświęcone współczesnej sztuce awangardowej. W latach 1992-2000 był współautorem nadawanych w Programie 2 Telewizji Polskiej programów: Chimera, Noc cykad, Art.-noc, Pasmo hipermultimedialne Marcina K., Folkowe nuty.

Realizuje projekty związane z muzyką kreatywną (realizacje partytur graficznych), muzyką intuicyjną. Jest pomysłodawcą cyklu Res Factum - spotkania słowa z dźwiękiem kreowanym na żywo - oraz autorem kompozycji autonomicznych, jak też muzyki teatralnej, filmowej, telewizyjnej i radiowej.