Mazur, Filip

ur. w Zielonej Górze, tam zaczynał swoją edukację muzyczną. Jest absolwentem klasy trąbki Wiesława Woźnickiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończył również Policealne Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie w klasie trąbki Roberta Majewskiego. Uczestniczył w kursach muzycznych prowadzonych przez takich artystów, jak Piotr Wojtasik, Włodek Pawlik, Andrew Balio czy Andrew Stone-Fewings.

Spośród jego projektów o bardzo szerokim zakresie artystycznomuzycznym można wymienić współpracę z takimi muzykami, jak Marcin Masecki, Big Band Ryszarda Borowskiego, Big Band UZ pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka - oraz z instytucjami: Filharmonią Narodową w Warszawie, Sinfonią Iuventus, Polską Orkiestrą Radiową, Teatrem Muzycznym Roma, Teatrem Dramatycznym w Warszawie, teatrem Studio Buffo.