Rusowicz, Mateusz

ur. 1989 w Krakowie. Ukończył studia instrumentalne w zakresie gry na trąbce i trąbce barokowej, następnie studiował dyrygenturę w klasie Jerzego Katlewicza w Krakowie. W 2013 roku przeniósł się do Wrocławia, gdzie kształci się w klasie Marka Pijarowskiego.

Jako trębacz grał w zespole European Workshop for Contemporary Music podczas Warszawskiej Jesieni oraz darmstadzkich Międzynarodowych Wakacyjnych Kursów Nowej Muzyki. Podczas warsztatów w 2015 był również asystentem dyrygenta Rüdigera Bohna, prowadząc prawykonanie utworu L' Atelier de sensorité Szymona Stanisława Strzelca. W 2014 był asystentem Marka Mosia podczas letnich kursów orkiestrowych Muzyka Naszych Czasów w Inowrocławiu, gdzie prowadził wykonanie Koncertu na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz. Brał również udział w kursach prowadzonych przez wybitnych dyrygentów, m.in. Colina Mettersa, Jacka Kaspszyka, Gabriela Chmurę.

Wraz ze Spółdzielnią Muzyczną poprowadził m.in. utwory Jarosława Płonki, Simona Steena-Andersena, Cezarego Duchnowskiego, Piotra Peszata. Dyrygował wykonaniem Ionisation Edgarda Varèse'a i Sieben Worte So i Gubajduliny w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od 2014 jest dyrygentem i menedżerem zespołu Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble.