play me back and forth -
Brigitta Muntendorf

Jedno z najgłębszych oddziaływań kultury cyfrowej na nasze postrzeganie samych siebie polega na odkryciu fizycznej sztuczności człowieka. Wirtualność jako symulacja realności poprzez ustanowienie nowych kategorii kontaktów, jakie mamy ze sobą i z innymi, ujawnia i stwarza konieczności społeczne i potrzeby ludzkie. Wirtualność prowadzi też do powstania nowych kategorii akceptacji i uznania inności - niezależnie od tego, czy rezultaty są konstruktywne, czy destruktywne.

Tekst play me back and forth napisał mieszkający w Berlinie Michael Ebmeyer, a utwór został skomponowany dla zespołu Decoder.

Brigitta Muntendorf