Abraum II -
Detlef Heusinger

Abraum (hałda) to przetworzone odpady. Muzyczny materiał, który odrzuca się jako marginalny w realnie znów istniejącym kanonie rzeczy zakazanych, zostaje poddany mikroskopowemu, mikrofonowemu oglądowi, recyklingowi i ponownemu przetworzeniu, przy czym dzięki kanałom odpływu, stworzonym przez urządzenia live electronics (przesunięcia wysokości, opóźnienia, odwrócenia), powstają nowe korytarze dla słyszenia.

Detlef Heusinger