ˈswiːt ˌspɒt -
Szymon Stanisław Strzelec

Zamówiony przez MFMW "Warszawska Jesień", utwór ten jest kolejnym ogniwem cyklu kompozycji "nowomaterialistycznych" z tytułami notowanymi w międzynarodowym alfabecie fonetycznym, które skupiają się na korpor(e)alnym, zmysłowym odbiorze materiału. Rozwinięcie studium formy-jako-procesu, formy-jako-sytuacji, formy-jako-obiektu oraz formy-jako-stymulanta, które zapoczątkowałem utworem L'Atelier de sensorité na preparowaną wiolonczelę i duży zespół (2015), przybiera tu odmienny, znacznie bardziej intymny charakter. Jest to osiągnięte głównie poprzez wyciągnięcie przed nawias niuansowości brzmień kameralnego składu, widzianych niejako przez mikroskop. To wielomodalne, synestezyjne mapowanie plastyczności dźwięku, obserwacja drgań obiektów i ciał w ich najbardziej materialnej postaci.

Szymon Stanisław Strzelec