In Search of Certainty -
Dominik Karski

Przebiegi energii, gwałtowne, rozciągnięte, rozpościerające się wyładowania o zmiennej intensywności... gęstość interakcji: polifonia prądów, fal, rozlewów uwikłanych, współgrających, łączących się, ale jednocześnie autonomicznych... koegzystując w stanie pewności, osiągniętym dzięki niestabilności - gąszcz energii przenikających się wzajemnie, dynamizm najgłębszej struktury stanu pewności: wieczna przemiana jako płynna granica pomiędzy spójnością a rozpadem. Poszukiwanie to pewność.

Utwór jest dedykowany Chai Czernowin.

Dominik Karski