Aniołowie pokoju -
Wojciech Błażejczyk

Inspiracją do napisania utworu były wydarzenia ostatnich lat na wschodniej Ukrainie. Medal Anioła Pokoju, "który wygrywa wszystkie wojny i mówi o solidarności między narodami", to tradycyjny prezent wręczany w Watykanie przywódcom państw i rządów. W 2015 roku został nim obdarowany Władimir Putin, na którego przemówieniach z lat 2015-17 oparty jest wykorzystany w utworze tekst. Utwór powstał na zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS dla Ensemble Nostri Temporis.

Wojciech Błażejczyk

"Drodzy przyjaciele, rzeczywiście, pokój, pokojowe życie były i pozostają ideałem ludzkości. Powinniśmy w końcu dokonać prawidłowego wyboru - wyboru w stronę współpracy, wzajemnego poszanowania i zaufania, wyboru na rzecz pokoju. Doświadczenia ostatnich wojen wzywają nas do czujności. Zawsze będziemy po stronie sił pokoju z tymi, którzy wybierają drogę równego partnerstwa, którzy negują wojnę jako sprzeczną z samą istotą życia i ludzkiej natury. Musimy zapewnić stabilność i pokój na przyszłość kolejnym pokoleniom na naszej planecie. Tak, to złożona, trudna, długotrwała praca, ale nie mamy innego wyjścia. Razem możemy uczynić świat stabilnym i bezpiecznym, zagwarantować warunki rozwoju wszystkich państw i narodów."

Tekst oparty na przemówieniach

Władimira Putina, opracowanie Wojciech Błażejczyk