Green Grass, yeah! -
Jan Duszyński

Notka programowa. Not ka pro gram owa. Not gram pro owa ka. Gram ka Not pro owa. Owa pro Not ka gram. Pro ka Not gram owa. Yeah!

Jan Duszyński