LFO #8 -
TEMPO REALE

Improwizacja na zespół elektroakustyczny i uprzestrzennienie na żywo

Projekt przygotowany został z myślą o festiwalu Warszawska Jesień 2017 i będzie to jego premiera światowa.

Istotą projektu jest performans improwizacyjny łączący żywą muzykę elektroakustyczną z dyrygowaną improwizacją. Pod względem formy jest to utwór na zespół mieszany (instrumenty akustyczne i elektroniczne) oraz wykonawcę improwizującego uprzestrzennienie dźwięku na żywo. Instrumentaliści wykonują całkowicie oryginalny materiał, a partia elektroniczna opiera się na materiale dźwiękowym zaczerpniętym z wykonań pozostałych muzyków, przy czym w charakterze kreatywnego parametru użyta jest przestrzeń hali koncertowej.

Projekt wychodzi od idei muzycznych wielkich improwizatorów, jak dyrygenci Bruno Maderna, Butch Morris i Elio Martusciello, oraz serii doświadczeń z muzyką elektroakustyczną. Wstępne warsztaty skupiają się na muzyce, którą określić można jako "zbiorową ekspresję". Twórcza percepcja ich uczestników zostanie skonfrontowana ze spontaniczną improwizacją. W czasie szeregu sesji dyrygent uczy zebranych kodu obejmującego kilka ideogramów i symboli. Symbole takie pozwalają wspólnie budować utwór muzyki improwizowanej w czasie rzeczywistym, rozwijając i przetwarzając pojedyncze obiekty brzmieniowe, melodyczne lub harmoniczne, a także bardziej złożone elementy, jak frazy czy pętle.