Rdja -
Milica Djordjević

(Rdza)

Jak wiele innych moich utworów to gra z czasem, z rozwojem, zmianą i fizycznością.

Rdja oznacza rdzę rozumianą jako naturalny proces utleniania metalu i metamorfozy jego substancji; także - jako dowód upływu czasu. Wreszcie rdza jako kolor: wszystkie ciepłe odcienie, począwszy od pomarańczowego, przez czerwień, do brązu... w przeciwieństwie do zimnej, szarej "barwy wstępnej" metalu: substancji twardej, solidnej, która jednak staje się krucha, łamliwa...

W kompozycji chodzi o fuzję gestów/ruchu jako czynników immanentnych i nierozłącznych, zawartych w fizykalności jej brzmienia, jak też o działania mające na celu połączenie jego artystycznie przetworzonych paradygmatów w potężną, wysoce dramatyczną i progresywną formę.

Powolny, lecz stały wzrost napięcia i emocjonalnego pobudzenia, zarówno w sensie muzycznym, jak i psychologicznym, gra z percepcją czasu, rozciąganie go i redukcja, kreowanie ruchu lub stagnacji, synergetyczne współdziałanie różnorakich brzmień i rytmów, "podpodziały temp" - wszystko to daje w rezultacie muzykę intensywną, "surową", atakującą.

Milica Djordjević