Possibly Mercury? -
Vladimir Gorlinsky

(Być może rtęć )

Ten tekst jest próbą uchwycenia w słowach nadal nieoczywistej substancji mojej nowej kompozycji. Na razie tylko dominujące odczucie, prawie niewyrażone w dźwiękach czy w słowach. Piszę ten tekst, by zanotować obecny stan pracy nad utworem: Substancja - płynna rtęć, jasno zdefiniowana jako rzecz. Inspiracja - rtęć i tysiąc dźwiękowych wątków, znanych tylko mi. Materiał - rtęć skacząca do... od... na...

Vladimir Gorlinsky