Langue d’amour
- Laurie Anderson

W tym utworze Laurie Anderson tworzy obrazy kobiecej rozkoszy. To, mówiąc jej słowami, nie jest opowieść, jaką słyszy się "w moim kraju", jeśli przez "mój kraj" rozumie się oficjalną zachodnią kulturę muzyczną. Kobieca przyjemność była dotychczas w tej kulturze albo przemilczana, albo kreowana przez kompozytorów-mężczyzn na potworną żądzę domagającą się okiełznania, jak pokazują przypadki Carmen i Salome. Opowiadając na nowo starą historię kuszenia z punktu widzenia Ewy, Laurie Anderson spokojnie eliminuje patos, zabójczą mieszankę pragnienia, strachu i przemocy, które ograniczają strukturę narracyjną.

Głos Anderson rozszczepia się na kilka rejestrów za sprawą vocodera - jednolita tożsamość przemienia się w niewyraźny, rozproszony erotyzm. Ostatecznie jednoznaczność słownej wypowiedzi zostaje odrzucona na rzecz dłuższego momentu muzycznej jouissance, wyrażonej przez mruczące "voici, voila la langue de l'amour""La, la, la, la" - kalambury podkreślające język jako język miłości, język, który trzepocze w pysku węża, język wywołujący kobiecą ekstazę.

Susan McClary
(Susan McClary, is Is Not A Story My People Tell: Musical Time and Space According to Laurie Anderson, w: McClary, Feminine Endings. Music, Gender & Sexuality, University of Minnesota Press, Minneapolis 1991, s. 132-147)


Langue d'amour
Let's see, uh, it was on an island
And there was this snake
And the snake had legs
And he could walk all around the island
Yes, that's true, a snake with legs
And the man and the woman were on the island too
And they were not very smart
But they were happy as clams, yes
Let's see, uh then one evening
The snake was walking about in the garden
And he was talking to himself
And he saw the woman, and they started to talk
And they became friends, very good friends
And the woman liked the snake very much
Because when he talked, he made little noises with his tongue
And his long tongue was lightly licking about his lips
Like there was a fire inside his mouth
And the flame would come dancing out of his mouth
And this woman liked this very much
And after that, she was bored with the man
Because no matter what happened
He was always as happy as a clam
What did the snake say Yes! What was he saying
Okay, I will tell you
The snake told her things about the world
He told her about the time
When there was a big typhoon on the island
And all the sharks came out of the water, yes
They came out of the water
And they walked right into your house
With their big white teeth
And the woman heard these things and she was in love
And the man came out and said, "We have to go now"
And the woman did not want to go
Because she was a hothead
Because she was a woman in love
Anyway, we got into their boat and left the island
But they never stayed anywhere very long
Because the woman was restless, she was a hothead
She was a woman in love
And this is not a story people tell
It is something I know myself
And when I do my job, I am thinking about these things
Because when I do my job, that is what I think about
Oooo la la la la la. Voici. Voilà.
Oooo la la la la la. Voici le langage de l'amour.
Oooo la la la la. La la la.
Voici. Voilà. La la.
Voici le langage de l'amour.
Ah! Comme ci, comme ça. Voilà. Voilà.
Voici le langage de l'amour.
Voici le langage de l'amour.
Attends! Attends! Attends!
Attends! Attends! Attends!
Écoute. Écoute. Écoute.
Ooooo la la la la. Ooo la la la la.
Voici le langage de l'amour
Voici le langage dans mon coeur