Høstlått -
Håkon Thelin

(Melodia jesienna)

należy do serii utworów, które piszę na kontrabas strojony mikrotonowo. Utwór czerpie inspirację z tradycyjnych norweskich melodii skrzypcowych z niesymetrycznym metrum trójkowym (3/4), jak springarrørospols - akcent przypada na drugą część taktu w tym metrum. Podstawowymi elementami w Høstlått są improwizacja na podstawie rytmu springar (z uderzaniem strun, alikwotami i multifonami), wznosząca się szesnastostopniowa skala mikrotonowa (z oktawowymi skokami w obu kierunkach) oraz wariacje barw i brzmień uzyskiwane za pomocą niekonwencjonalnych technik gry. Kontrabasy strojone są według systemu mikrotonowego - drugi, trzeci i czwarty kontrabas odpowiednio o 25, 50 i 75 centów względem kontrabasu pierwszego.

Håkon Thelin