Dans le mur -
Georges Aperghis

Po utworach Machinations (2000) i Avis de tempête (2004) Georges Aperghis powrócił do IRCAM, aby skomponować Dans le mur - utwór czysto instrumentalny, w którym ważną rolę odgrywają wszakże teatralność, sytuacyjność i swego rodzaju aktorstwo wykonawcy. Dzieło składa się z tuzina sekwencji elektronicznych - aglomeratów fragmentów zaczerpniętych z wielkiej literatury fortepianowej XIX wieku. Każdy z nich jest swoistą ścianą, do której pokonania przymierza się solista, wykonując gesty to negujące jej powierzchnię, to podążające za nią. Gra solisty nawiązuje do gestów graficiarzy wykonujących uliczne malunki.

Nicolas Donin