X & X -
Juliana Hodkinson, Niels Rønsholdt

Po współpracy przy albumie i projekcie wykonawczym Fish & Fowl (2011) Juliana Hodkinson i Niels Rønsholdt stworzyli wspólnie kolejne dzieło w Série Rose. O ile Fish & Fowl (Pies i wydra) powstało z połączenia nagrań wcześniejszych utworów kameralnych obojga autorów, o tyle X & X to całkowicie nowy materiał, napisany z użyciem wspólnych temp, rytmów, gestów i nawiązań, aż do osiągnięcia swego rodzaju unisono kompozycyjnej logiki.

Pomimo znacznej wymienności materiału i muzycznych pomysłów oraz symbiotycznej relacji proces współpracy podkreślił różne osobowości obojga kompozytorów. Szczególny charakter projektu - prowadzonego przez dwie jednostki, a zarazem parę współpracowników - przełożył się także na grę muzyków. Ich wykonanie wychodzi od prostego duetu sopranowo-fortepianowego bez amplifikacji, by zbuntować się przeciw tradycji ornamentyki i kobiecej skromności i oprzeć na wzajemnym rezonansie, ale też na podkreśleniu różnic.

X & X kontynuuje - zapoczątkowane w Fish & Fowl - badanie cienkiej granicy pomiędzy jawnymi i ukrytymi narracjami, relacjami: czy można powiedzieć z pewnością, że jakaś konotacja istnieje w muzyce, czy też tworzy ją w znacznej mierze sam słuchacz

Juliana Hodkinson i Niels Rønsholdt