shivers on speed
- Brigitta Muntendorf

Każdy dźwięk i każdy hałas mają w sobie coś z wrażliwości, receptywności, jaką odnajdujemy w przestrzeni, w rezonansie - nie mówiąc o nas samych. Jean Luc Nancy określa tę wrażliwość jako ogniwo, link do doświadczeń i skojarzeń, coś, co wydobywa z nas wewnętrzne obrazy i emocje.

shivers on speed można rozumieć jako koncentrację wrażliwości; jako ideę pracy z dźwiękiem możliwą do urzeczywistnienia dzięki naszej wewnętrznej wrażliwości, ideę materiału muzycznego przez tę wrażliwość determinowanego. Cały przebieg utworu łączy się z tą ideą. Drżenie: niezależnie od tego, jaki rodzaj brzmienia mamy na myśli, i tak w końcu jest ono odbiciem stanu niepokoju fizycznego i psychicznego, który wynika z jego własnej niekontrolowalnej struktury. Drżące palce, tremolo smyczków i urywany oddech połączone są z brzmieniami o strukturze "kategorycznej", "nieodwołalnej" i prowadzą do kolażu absurdalnej gry brzmieniowej.

Brigitta Muntendorf