Point Ones -
Alexander Schubert

W utworze dyrygent jest wyposażony w sensory ruchu i w ten sposób może sterować zarówno zespołem, jak i elektroniką. Utwór w większej części nie jest dyrygowany w sposób tradycyjny, lecz za pomocą gestów-wskazówek, które zaznaczają początki odcinków - stąd tytuł Point Ones. Celem jest umożliwienie doświadczenia elektroniki na żywo w sposób cielesny oraz stworzenie instrumentu poddanego pełnej kontroli dyrygenta. Dlatego utwór obywa się bez click-tracku czy też innej metody z zastosowaniem linii czasu. Poza wspomnianymi zagadnieniami natury technicznej utwór jest próbą gry ze słownikiem gestów dyrygenta oraz antycypacji i tradycji związanych z tymi gestami. Nie zawsze da się przewidzieć, jaki rezultat wywołają ruchy dyrygenta. Utwór jest częścią serii kompozycji wykorzystujących sensory, jak Your Fox's A Dirty Gold czy Laplace Tiger, których tematem są rozmaite kody wykonawcze.

Alexander Schubert