Non-stop -
Bogusław Schaeffer

Znana z wielu wystaw partytur Schaeffera charakterystyczna grafika Non-stopu powstała w 1960 roku. Czas trwania waha się tu od 6 minut do 8 godzin. Kompozytor dopuszcza w utworze dowolną interpretację wysokości dźwięków, pozwala na swobodne transpozycje akordów (wynikających z układu ręki) oraz kombinacje pojedynczych elementów (każdego z każdym) podanych w oddzielnych prostokątach. O całości decyduje suma wszystkich kontaminacji. W ten sposób materiał muzyczny powiela się niejako sam i może być grany długo bez jakichkolwiek powtórzeń.

Jadwiga Maria Hodor

(w: Grafiki Bogusława Schaeffera. Sześćdziesięciolecie twórczości kompozytorskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, 2007)