circulatio -
Artur Zagajewski

Punktem wyjściowym do napisania utworu był pomysł skonstruowania akordeonu ćwierćtonowego - pierwszego i jedynego takiego instrumentu w Polsce (a może i nie tylko ), który w całej swojej skali każdą oktawę ma podzieloną na 24 stopnie. Akordeon ten był budowany równolegle z pisaniem utworu. Nie miałem zatem możliwości dotknięcia i sprawdzenia tego instrumentu, gdyż prace nad nim ukończono cztery dni przed prawykonaniem, które odbyło się w Łodzi w listopadzie 2015 roku. Aby uzyskać spójność brzmieniową i harmoniczną, większość instrumentów orkiestrowych została spreparowana tak, aby grały w systemach nierównomiernie temperowanych. Utwór napisany jest dla Leszka Kołodziejskiego i Eneasza Kubita - łódzkich akordeonistów, z którymi współpracuję od wielu lat.

Artur Zagajewski