21.09 / czwartek

22:30

Domagalski / Owczynnikow / Januchta / Wójciński / Kubit
Zagajewski / Duszyński / Thelin

Wstęp wolny
Piotr Domagalski, Łukasz Owczynnikow, Tomasz Januchta, Ksawery Wójciński kontrabasy
Eneasz Kubit akordeon ćwierćtonowy

Artur Zagajewski Modulor ** (zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
Jan Duszyński Green Grass, yeah! ** (zamówienie Warszawskiej Jesieni i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
Håkon Thelin Høstlått ** (zamówienie Warszawskiej Jesieni)

Improwizacja kolektywna kontrabasistów

** prawykonanie