19.09 / wtorek

12:00

Spotkanie z kompozytorem:
Kreidler

Wstęp wolny
Spotkanie z kompozytorem: Johannes Kreidler