Baticci, Alessandro

flecista, kompozytor i wykonawca muzyki elektroakustycznej, działa na międzynarodowej scenie muzyki współczesnej i sztuki dźwięku.

Urodził się w Mediolanie, edukację muzyczną rozpoczął w bardzo młodym wieku. Studia w zakresie kompozycji, gry na flecie oraz inżynierii dźwięku odbył w Conservatorio Giuseppe Verdi w Mediolanie oraz w MDM w Wiedniu. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych przez ecistów Evę Furrer i Michaela Schmidta oraz kompozytorów Briana Ferneyhough, Yanna Robina, Isabel Mundry i innych. Otrzymał wiele nagród, m.in. II nagrodę Konkursu Kompozytorskiego im. Ernsta Křeneka za utwór Night-Thoughts na orkiestrę smyczkową i live electronics oraz VI nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Krakowie. Obecnie studiuje grę na ecie na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Performatywnych w Wiedniu oraz TransArt na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Jest członkiem współzałożycielem The Black Page Orchestra, zespołu wykonującego radykalną i bezkompromisową muzykę naszych czasów.

Występował m.in. w Japonii, Argentynie, Chinach, Francji, Niemczech, Danii, Włoszech, Austrii, w renomowanych salach koncertowych i na festiwalach, jak Salzburger Festspiele, Darmstadt Ferienkurse, WienModern, Wiener Festwochen, Klangspuren Schwaz, Rondó, IRCAM, Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, ORF Radiokulturhaus. Kompozytorzy, z którymi współpracował, to m.in. Beat Furrer, Tristan Murail, Salvatore Sciarrino i Brian Ferneyhough. Prowadzi również intensywną działalność w zakresie instalacji dźwiękowych, performansów i kompozycji elektroakustycznej. Jego inwencja znalazła ujście również w konstruowaniu instrumentów elektroakustycznych, narzędzi cyfrowej kontroli dźwięku i mappingu oraz w rozwiązaniach opracowanych dla instrumentów dętych (woodify).