Saunders, Rebecca

ur. w Londynie w 1967. Studiowała skrzypce i kompozycję w Edynburgu. W latach 1991-94 kontynuowała studia kompozycji w klasie Wolfganga Rihma w Karlsruhe. Otrzymała liczne wyróżnienia i nagrody, m.in. Nagrodę im. Ernsta von Siemensa, Musica Viva przyznawaną przez ARD, BMW AG, Nagrodę im. Paula Hindemitha na festiwalu muzycznym w Szlezwiku-Holsztynie, dwukrotnie Nagrodę Kompozytorską Królewskiego Towarzystwa Filharmonicznego w kategorii kameralistyki, GEMA, Brytyjską Nagrodę Kompozytorską, a w 2015 Noworoczną Nagrodę im. Mauricio Kagela Fundacji Hansa i Gertrudy Zenderów. Od 2009 jest członkinią berlińskiej Akademii Sztuk, a od 2013 także Saskiej Akademii Sztuk w Dreźnie. W sezonie koncertowym 2009/10 była rezydentką przy drezdeńskiej Staatskapelle, a następnie Festiwalu w Huddersfield. Wykładała kompozycję na Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadcie (2010 i 2012), Akademii Kompozytorskiej Impuls w Grazu (2011, 2013), w ramach Dni Muzycznych w Ostrawie oraz w Schloss Solitude Summer Academy (2015). W latach 2012-14 wykładała także w Wyższej Szkole Muzyki, Teatru i Mediów w Hanowerze.

Od 2003 Saunders tworzy głównie kompozycje przestrzenne. W swoim utworze chroma (2003-10) wykorzystuje ok. 20 rozmieszczonych w przestrzeni grup instrumentalnych i obiektów dźwiękowych. Od prawykonania dzieła w 2003 powstało już blisko 15 jego wersji, w których kompozytorka dostosowuje ideę utworu do architektonicznych właściwości kolejnych miejsc wykonania. Ostatnie utwory to rodzaje delikatnych kolażowych kompozycji, wykorzystujących możliwości wynikające z rozmieszczenia muzyków w przestrzeni. W jej twórczości zaznaczają się wyraźnie dwa nurty obsadowe: instrumentalne kompozycje solowe oraz utwory na instrumenty koncertujące z towarzyszeniem orkiestry lub zespołu.

Wybrane utwory: Behind the Velvet Curtain na trąbkę, fortepian, harfę i wiolonczelę (1991), the under-side of green na klarnet, skrzypce i fortepian (1994), Mirror, mirror on the wall na fortepian (1994), Crimson - Molly's Song 1 na 12 solistów, metronomy, gwizdki i trzy pozytywki (1995), G and E on A na orkiestrę i 27 pozytywek (1996-97), Kwartet smyczkowy (1997), Duo na skrzypce i fortepian (1996-99), cinnabar, koncert podwójny na skrzypce, trąbkę, zespół i 11 pozytywek (1999), Duo 3 na skrzypce i perkusję (1999-2001), Duo four - two exposures, koncert podwójny na trąbkę, perkusję i orkiestrę (2000), albescere na pięć głosów i 12 instrumentów (2001), insideout, muzyka do instalacji choreograficznej (we współpracy z Sashą Waltz, 2003), vermilion na klarnet, gitarę elektryczną i wiolonczelę (2003), chroma (wersje I-X) na kilka grup kameralnych i obiekty dźwiękowe (2003- 08), crimson na fortepian (2003-05), blaauw na trąbkę podwójną (2004), miniata na fortepian, akordeon, chór i orkiestrę (2004), choler na dwa fortepiany (2004), rubricare na orkiestrę smyczkową i organy barokowe (2005), fury na kontrabas (2005), Blue and Gray na kontrabas (2005), a visible trace na 11 solistów i dyrygenta (2006), Stirrings Still na pięciu wykonawców (2006), traces na orkiestrę kameralną (2006), Soliloquy na sześć głosów (2007), company na pięciu solistów (2007-08), Murmurs, kolaż dla 10 wykonawców (2009), to and fro na skrzypce i obój (2010), Stratum na orkiestrę (2010), dialogue na altówkę i perkusję (2011), Neither na dwie trąbki (2011), Stasis, kolaż przestrzenny dla 16 muzyków (2011), Still na skrzypce i orkiestrę (2011), Stirrings dla dziewięciu muzyków (2011), Fletch na kwartet smyczkowy (2012), Ire na wiolonczelę, smyczki i perkusję (2012), ...of waters making moan na akordeon (2013), Solitude na wiolonczelę (2013), Void na duet perkusyjny i orkiestrę (2013-14), Alba na trąbkę i orkiestrę (2014), Six for AK na dwóch perkusistów, dwóch pianistów, gitarę i harfę (2015), Aether na duet klarnetowy (2014-16), Skin na sopran i 13 instrumentów (2015-16), White na trąbkę podwójną (2015/2016), Bite na flet (2016).