Porębski, Adam

jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie kompozycji Krystiana Kiełba (Dyplom Honorowy Primus Inter Pares) oraz w klasie skrzypiec Małgorzaty Kogut-Ślandy. Studia uzupełniał na kursach kompozytorskich w Apeldoorn, Radziejowicach i Krakowie. W 2016 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych. Wielokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich. Jego utwory były wykonywane w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych i w Australii. Obok aktywności kompozytorskiej ważne miejsce w życiu artysty zajmuje sztuka wykonawcza, chętnie podejmuje się działań improwizatorskich, również z wykorzystaniem live electronics.