PHONOS EK MECHANES

zespół Phonos ek Mechanes powstał w roku 2007 z inicjatywy trzech wrocławskich kompozytorów i wykonawców muzyki elektroakustycznej: Cezarego Duchnowskiego, Pawła Hendricha i Sławomira Kupczaka.

Nazwa Phonos ek Mechanes pochodzi z języka greckiego i oznacza "dźwięk z maszyny". Najogólniej mówiąc, jest ona odzwierciedleniem sposobu, w jaki zespół tworzy muzykę. Jego członkowie grają głównie na typowych instrumentach, takich jak fortepian, gitara elektryczna i skrzypce elektryczne. Są one często preparowane i strojone mikrotonowo. Dźwięki wydobyte na tych instrumentach nie są jednak bezpośrednio słyszalne przez odbiorcę. Trafiają bowiem do komputerów, w których w czasie rzeczywistym odbywają się liczne przekształcenia sygnału. Instrument staje się zatem kontrolerem, a komputer - instrumentem, "maszyną", z której wydobywa się dźwięk. W rezultacie słuchacz odbiera efekt dźwiękowy nieprzypominający oryginalnych brzmień instrumentalnych.

Phonos ek Mechanes gra muzykę, którą można by nazwać "human electronics". W muzyce tej, tak bardzo stechnicyzowanej, najistotniejszy pozostaje człowiek, jego indywidualne gesty, ekspresja i specyficzny sposób gry na danym instrumencie. To on - człowiek, a nie maszyna - jest głównym twórcą, kontrolującym przebieg zdarzeń muzycznych. Wszelkie urządzenia działają zatem w służbie wykonawcy. Jednocześnie dzięki programom komputerowym gra muzyków przekształcana jest w nowe formy. Podczas koncertu na Warszawskiej Jesieni wraz z pozostałymi muzykami wystąpi Paweł Romańczuk, grający i obsługujący własne konstrukcje dźwiękowe. Zespół wykona nowy utwór Układy względnie odosobnione.