Witold Lutosławski i Henryk Mikołaj Górecki w Filharmonii Narodowej w Warszawie, fot. Włodzimierz Echeński

Witold Lutosławski i Henryk Mikołaj Górecki w Filharmonii Narodowej w Warszawie, fot. Włodzimierz Echeński

1987