Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

1971

Piętnasta "WJ". Na inauguracyjnym koncercie Voix humaine, jeden z bardziej charakterystycznych utworów Tomasza Sikorskiego. Deutsche Oper am Rhein prezentuje dwie opery: Żołnierzy Bernda Aloisa Zimmermanna i Lulu Albana Berga. Mamy także Jutrznię Krzysztofa Pendereckiego w Katedrze św. Jana i koncert utworów Oliviera Messiaena, Koncert fortepianowy Johna Cage'a, En ando Augustyna Blocha, Upstairs-downstairs Wojciecha Kilara, kantaty: Józefa Ko era Miłość i Witolda Szalonka Ziemio miła. Znakomita Staatskapelle z Drezna nie zachwyca, niestety. W programach "WJ" coraz częściej pojawiają się utwory Charlesa Ivesa: tym razem jest to Trio fortepianowe z groteskowym scherzem o tajemniczym, lecz niewyjaśnionym w książce programowej tytule: TSIAJ. Wytłumaczmy to choć teraz: is Scherzo Is A Joke...