Słuchacze koncertu Amsterdam Studenten Kamerorkestr pod dyrekcją Jana Vrienda w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC), fot. Andrzej Zborski

Słuchacze koncertu Amsterdam Studenten Kamerorkestr pod dyrekcją Jana Vrienda w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC), fot. Andrzej Zborski

1970