Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

1997

Antycypację tegorocznej "WJ" stanowiła osobliwość bez precedensu w dotychczasowej historii festiwalu: w niedzielę poprzedzającą inauguracyjny piątek na warszawskim Starym Mieście odbył się koncert na dzwony kościołów, Vox clamans Llorença Barbera. Synchronizację działań poszczególnych dzwonników umożliwiła łączność telefoniczna (komórkowa). Jako świadek wydarzenia, orzec mogę, że dało się je zapamiętać jako coś niewątpliwie wyjątkowego i oryginalnego, choć przecież sam dźwięk dzwonu nie jest niczym nowym ani oryginalnym. Natomiast połączenie rytmów, wysokości, kolejności wejść, przestrzeni - stanowiło bezsporną nowość.

Czterdziestą "WJ" rozpoczął koncert orkiestry FN pod batutą Jana Krenza z muzyką nestorów festiwalu: Koncertem wiolonczelowym Witolda Lutosławskiego (Andrzej Bauer), III Symfonią Tadeusza Bairda i Epizodami Kazimierza Serockiego; na zakończenie koncertu pojawiła się muzyka Oliviera Messiaena, aluzja do pierwszego utworu pierwszej "WJ" (Les O randes oubliées), ale tym razem było to dzieło o wiele bardziej ważkie: Et exspecto resurrectionem mortuorum. Jubileuszowy festiwal zamknęła V Symfonia Krzysztofa Pendereckiego, którą poprzedziła postmodernistyczna Fikcja Lidii Zielińskiej i prawykonanie Koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara. Jeden z koncertów miał formę "konkursu pianistycznego": wykonano wówczas cztery koncerty fortepianowe: Zygmunt Krauze zagrał własny II Koncert, Paweł Kubica ...quasi una fantasia... György Kurtága, Ewa Pobłocka - Koncert Pawła Mykietyna, a Janusz Olejniczak - Valse boston Giji Kanczelego. Odbył się także maraton muzyki elektroakustycznej z okazji 40-lecia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Warto także zauważyć obecność Olgi Szwajgier (sopran), Tomasza Strahla (wiolonczela), Loos Ensemble, zespołu Steve Reich & Musicians z programem monogra cznym Steve'a Reicha (całe Drumming, Music for Mallet Instruments and OrganMusic for 18 Musicians), a także kompozytorski debiut Michała Talma-Sutta.

Z okazji jubileuszu festiwalu na początku książki programowej zamieszczono 118 fotografii z lat minionych, a w środku szereg rysunków "ilustrujących" Erotyki Broniusa Kutavičiusa oraz - z powodu"akcentu francuskiego" w programie - Mały leksykon współczesnej muzyki francuskiej pióra niżej podpisanego.