Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

1960

Tym razem 17 koncertów i spektakli operowych, coraz więcej kameralistyki. Pro l festiwalu wydaje się ugruntowany po doświadczeniach roku minionego. Występują: Mścisław Rostropowicz, kwartet Parrenin, śpiewacy: Josephine Nendick i Halina Łukomska - soprany, Krystyna Szostek-Radkowa - mezzosopran i Kazimierz Pustelak - tenor, Hiroyuki Iwaki z orkiestrą NHK z Tokio, Karel Ančerl z Filharmonią Czeską i Polacy: Witold Rowicki, Stanisław Wisłocki, Andrzej Markowski i Jan Krenz, ponadto gościnnie - Roman Maciejewski. W programie pojawia się Bogusław Schae er. Z historycznych zaległości Opera Bałtycka przedstawiła Cudownego mandaryna Béli Bartóka. Wykonawców zagranicznych jest już zdecydowanie mniej. Ale znajdujemy rzecz ważną: "przesłuchanie muzyki eksperymentalnej" czyli koncert utworów na taśmę. Józef Patkowski, kierownik powstałego trzy lata wcześniej Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, prezentuje m.in. pierwszy polski tego rodzaju utwór - Etiudę na jedno uderzenie w talerz Włodzimierza Kotońskiego. Od tego rozpoczyna się historia polskiej muzyki elektroakustycznej na "WJ". Drugim interesującym i nieszablonowym wydarzeniem jest pokaz oper radiowych Grażyny Bacewicz (Przygoda króla Artura) i Zbigniewa Wiszniewskiego (Neffru).

Przewodniczącym Komisji Repertuarowej "Warszawskiej Jesieni" jest Witold Lutosławski (do 1965).