Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

1990

To rok Andrzeja Panufnika. Kompozytor pojawił się w Warszawie po raz pierwszy od swego wyjazdu z Polski w 1954 roku, tak jak zapowiedział: dopiero w wolnej Polsce... Wykonano wówczas 11 jego kompozycji, m. in. Uwerturę tragiczną, Koncert fortepianowy, Koncert skrzypcowy, II Kwartet smyczkowy, PentasonatęKrąg kwintowy. Był to niewątpliwy gest pod adresem wybitnego twórcy, przeważnie nieobecnego w świadomości polskich odbiorców, gest przywrócenia jego twórczości kulturze polskiej i próba zrekompensowania strat - głównie moralnych - i krzywd, jakie wyrządzono kompozytorowi po jego wyjeździe, traktując go jak zdrajcę i wykreślając jego nazwisko z encyklopedii.

Drugim bohaterem był George Crumb z Nocą czterech księżyców, Czarnymi Aniołami, Star-Child i czterema innymi utworami, trzecim - Mauricio Kagel: wykonano dwa jego utwory na orkiestrę salonową (!), III Kwartet smyczkowyMusik für Tasteninstrumente und Orchester. Ewenementem stało się także wykonanie cyklu 32 Duetti per violini Luciana Beria (młodzieżowi wykonawcy !) oraz całości Drumming Steve'a Reicha.