Inauguracja Festiwalu, foyer Filharmonii Narodowej w Warszawie, na pierwszym planie od lewej: Edward Kulka, Martina Homma, Jolanta Bilińska, Rafał Augustyn, Danuta Gwizdalanka (Meyerowa), Augustyn Bloch, fot. Andrzej Glanda

Inauguracja Festiwalu, foyer Filharmonii Narodowej w Warszawie, na pierwszym planie od lewej: Edward Kulka, Martina Homma, Jolanta Bilińska, Rafał Augustyn, Danuta Gwizdalanka (Meyerowa), Augustyn Bloch, fot. Andrzej Glanda

1986