Zofia Rysiówna i Gustaw Holoubek, fot. Andrzej Zborski

Zofia Rysiówna i Gustaw Holoubek, fot. Andrzej Zborski

1960