Zdzisław Piernik w utworze „Piernikiana” Witolda Szalonka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC), fot. Andrzej Glanda

Zdzisław Piernik w utworze „Piernikiana” Witolda Szalonka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC), fot. Andrzej Glanda

1979