Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

1972

Sensacyjna Folk Music Zygmunta Krauzego, debiut Jana Oleszkowicza, sporo utworów Charlesa Ivesa, Amériques Edgarda Varèse'a, pierwszy utwór George'a Crumba Echoes of Time and the River na orkiestrę: tu rozpocznie się fascynacja twórczością amerykańskiego kompozytora. Jest też muzyka francuska: Chant après chant Jeana Barraqué i Figures - Doubles - Prismes Pierre Bouleza. Mamy ponowną wizytę Merce Cunningham and Dance Company i Johna Cage'a, ale też i Arama Chaczaturiana dyrygującego swoją II Symfonią. Zwraca ponownie uwagę Tomasz Sikorski utworem Holzwege i Henryk Mikołaj Górecki kantatą Ad matrem.

Ten festiwal znów ociera się o politykę. Ministerstwo Kultury i Sztuki nakazuje skreślenie z programu utworu Edisona Denisowa, kompozytora źle widzianego w Związku Radzieckim. Jak wiadomo dyrektywy stamtąd idące nie podlegały dyskusjom, toteż "w zamian" otrzymujemy Koncert fortepianowy dożywotniego sekretarza generalnego Związku Kompozytorów Radzieckich i członka Rady Najwyższej ZSRR - Tichona Chrennikowa z kompozytorem jako solistą. Koncert ten jest po części bojkotowany przez warszawską publiczność, a zwłaszcza przez przedstawicieli starszych pokoleń środowiska muzycznego; młodsi, a zwłaszcza uczniowie i studenci, idą na koncert, żeby się uśmiać... Komisja Repertuarowa "WJ" na znak protestu przeciwko decyzjom programowym poczynionym wbrew jej ustaleniom wycofuje z książki programowej nazwiska swych członków. A utwór Denisowa i tak w programie się pojawił: w Enkyklopaidei, cyklu utworów zamówionych u różnych kompozytorów z różnych krajów przez Zygmunta Krauzego dla jego zespołu "Warsztat Muzyczny" - tyle, że rosyjski kompozytor wystąpił tu pod nazwiskiem panieńskim swej żony - Gali Wawarin...