Witold Lutosławski i Krystian Zimerman w Filharmonii Narodowej w Warszawie, wykonanie „Koncertu fortepianowego” Lutosławskiego pod dyrekcją Kompozytora, fot. Andrzej Glanda

Witold Lutosławski i Krystian Zimerman w Filharmonii Narodowej w Warszawie, wykonanie „Koncertu fortepianowego” Lutosławskiego pod dyrekcją Kompozytora, fot. Andrzej Glanda

1988