Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

1988

Ramy narzucają utwory na fortepian z orkiestrą. A więc na początku Keqrops Iannisa Xenakisa z Rogerem Woodwardem, potem Koncert fortepianowy György Ligetiego z Volkerem Ban eldem i na końcu Koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego z Krystianem Zimermanem. Są też trzy spektakle operowe: Teatr Wielki wystawia Czarną maskę Krzysztofa Pendereckiego, w Operetce Warszawskiej gości Teatr Wielki z Poznania z inscenizacją tego samego dzieła, a w Teatrze Dramatycznym Opera Wrocławska przedstawia Nowe Wyzwolenie Krzysztofa Baculewskiego. Mamy też V Symfonię Romana Palestra i klasyków awangardy: Karlheinza Stockhausena z utworem Spiel, Luigiego Nona z A Carlo Scarpa..., Post-prae-ludium Donau, Risonanze erranti... oraz Quando stanno morendo czyli Diario Polacco N. 2, Pierre Bouleza z całym cyklem Pli selon pli oraz explosantexe... Debiutuje Zbigniew Bagiński (Sinfonia notturna). Osobliwością jest recital Herberta Hencka z Les Heures Persanes Charlesa Koechlina (nota bene zmarłego w 1950 roku): występowi towarzyszy projekcja obrazów Dietmara Keilitza.

Przewodniczącym Komisji Repertuarowej jest Olgierd Pisarenko (do 1995 r.).