Zespół MW2 w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC) w utworze „Kwartet” na 4 aktorów Bogusława Schaeffera, fot. Andrzej Glanda

Zespół MW2 w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC) w utworze „Kwartet” na 4 aktorów Bogusława Schaeffera, fot. Andrzej Glanda

1981