Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

2017
Kolejny jubileusz "Warszawskiej Jesieni" - 60. edycja...! I pierwszy festiwal pod nową dyrekcją - Jerzego Kornowicza. I pięćdziesiąty, którego świadkiem jest niżej podpisany.